АВК-5 – програмний комплекс, призначений для автоматизації визначення вартості будівництва – нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення. Сьогодні він орієнтований на вимоги національного стандарту і призначений для автоматизованого випуску ресурсної вартісної документації, використовуваної в будівництві:

  • В інвесторських кошторисах (підсистема Кошторисні документи)

  • В договірних цінах контрактів (підсистема Договірна ціна)

  • У виробництві будівельних робіт (підсистема Підрядник)

Крім того, в ньому реалізовані алгоритми, що дозволяють визначати вартість будівельних робіт згідно відомчих нормативних документів (Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного агентства автомобільних доріг України, Житлово-комунального господарства України).

Програмне забезпечення надає можливість Користувачеві створювати власні регіональні та будівельні норми. Наявність розвиненої пошукової системи спрощує пошук необхідних записів і скорочує час розробки кошторисної документації.

В рамках програмного комплексу АВК-5 передбачена передача на машинних носіях ресурсно-вартісної інформації про будівництво по ланцюжку Проектувальник-Замовник-Підрядник в формі автоматично формованих файлів ІМ (Інформаційні моделі) для АВК-5 або ІБД (Інформаційні блоки даних), що передбачають спільну роботу інших аналогічних програмних комплексів на різних етапах будівництва з передачею інформації (ІБД) від одного програмного комплексу іншому.

Користувач-підрядник на основі ІМ розподіляє в автоматизованому режимі локальні кошториси об’єктів будівництва по Відповідальних Виконавцях Робіт; вказує виконані в конкретному звітному періоді обсяги позицій кошторисів, уточнює фактичний склад, витрата і ціни укладених в справу ресурсів, і на основі цієї інформації випускає в автоматичному режимі звітні документи:

  • Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в)

  • Довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма КБ-3)

  • Журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6)

  • Звіт про витрату основних матеріалів (форма М-29)

В АВК-5 є можливість в режимі перегляду вихідних документів здійснювати прямий перехід в WORD для подальшого редагування документа, його збереження і друку.

Ціни на програму “АВК-5”

Найменування Вартість, грн
Первинна установка ПК АВК-5 та супровід протягом року:
СД + ДЦ + ПД, 2 робочих місця 7200
СД + ДЦ, 2 робочих місця 5400
Вартість додаткового місця СД + ДЦ + ПД 2160
Вартість додаткового місця СД + ДЦ 1620
Річний супровід ПК АВК-5:
СД + ДЦ + ПД, 2 робочих місця 3210
СД + ДЦ, 2 робочих місця 2700
Вартість додаткового місця СД + ДЦ + ПД 642
Вартість додаткового місця СД + ДЦ 540